Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Avgifter på tobaksprodukter

Publicerad

Regeringen har beslutat hur stora avgifter tillverkare och importörer av tobaksvaror ska betala till Folkhälsomyndigheten för myndighetens tillsyn på tobaksområdet. Avgifterna tas ut per produkt och avgifternas storlek har bestämts så att de ska täcka kostnaderna för tillsynen.

Av folkhälsoskäl finns det regler med krav på tobaksvaror. Med EU:s tobaksproduktdirektiv infördes nya regler i tobakslagen 2016. Reglerna säger bl.a. att tillverkare och importörer av tobaksvaror ska lämna uppgifter om ingredienser m.m. till Folkhälsomyndigheten och att vissa smaker och tillsatser är förbjudna i tobaksvaror. Folkhälsomyndigheten ser till att reglerna följs.

Genom avgifterna som nu införs får branschen bidra till kostnaderna för tillsynen. Det är två olika avgifter som ska tas ut. Den ena tas ut när en tillverkare eller importör ska introducera en ny produkt eller ändra en befintlig produkt. Den andra avgiften betalas årligen för varje produkt en tillverkare eller importör har på mark¬naden. Avgifternas storlek har bestämts utifrån hur mycket tillsynen kostar per produkt.

I vårändringsbudgeten för 2016 bemyndigade riksdagen regeringen att använda intäkterna från de aktuella avgifterna för att finansiera tillsynsverksamheten.

Reglerna om de nya avgifterna finns i tobaksförordningen och gäller från och med den 1 augusti 2017.

 

Avgifter per produkt
Avgift för ny eller ändrad produkt Årlig avgift
Cigaretter 21 200 kr 23 000 kr
Rulltobak 17 200 kr 21 500 kr
Tobak för användning i munnen 13 200 kr 900 kr
Övriga tobaksvaror 13 600 kr 2 700 kr

 

 

 

 

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare Socialdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.