Fördelningen av nya tillskott till kommunsektorn

Utöver de 10 välfärdsmiljarderna för 2017 föreslår regeringen ytterligare 750 miljoner kronor till kommuner och landsting i vårändringsbudgeten.

Ladda ner:

- Nu kan vi presentera fördelningen av tillskotten till förlossningsvård och satsningar på barn och ungas psykiska hälsa respektive sociala barn- och ungdomsvården, säger finansminister Magdalena Andersson. Det handlar om 600 miljoner kronor till landstingen och 150 miljoner kronor till kommunerna.

Kommunerna kommer dessutom kunna ansöka om medel till sommarjobb för ungdomar respektive ytterligare klimatinvesteringar inom Klimatklivet.

Fördelningen av tillskott till förlossningsvård och barn och ungas psykiska hälsa sker baserat på landstingens befolkningsandel. Fördelningen av tillskott till den sociala barn och ungdomsvården till kommunerna sker i enlighet med kriterier som tar hänsyn till kommunernas belastning.

Bakgrund:
Våren 2016 presenterade regeringen en permanent satsning till kommuner och landsting om 10 miljarder kronor från 2017. Av dessa fördelades 7 miljarder kronor utifrån antalet asylsökande och nyanlända. Återstående 3 miljarder kronor fördelades via anslaget för kommunalekonomisk utjämning med ett enhetligt belopp per invånare.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66
e-post till Gösta Brunnander, via registrator
Adriana Haxhimustafa
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00