Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Förskolans läroplan ses över

Publicerad

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att göra en översyn av läroplanen för förskolan för att tydliggöra och uppdatera förskolans uppdrag. Syftet är att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och förskolans måluppfyllelse.

Den pedagogiska kvaliteten skiljer sig mellan förskolor. Det kan bland annat få konsekvenser för likvärdigheten i barnens utbildning. Den översyn som Skolverket har fått i uppdrag att genomföra innebär att läroplanen ska förtydligas och uppdateras. Områden som ska ses över är bland annat utvärdering för ökad måluppfyllelse, barns rätt till trygghet, integritet och omsorg, begreppet undervisning, jämställdhet, hållbar utveckling och hälsosam livsstil. I översynen ska Skolverket även beakta myndighetens tidigare förslag till komplettering av läroplanen i frågan om hur barnens digitala kompetens kan stärkas i förskolan.

- En bra förskola lägger grunden för ett jämlikt skolsystem. Det görs ett starkt arbete i förskolan i dag, men den 20 år gamla läroplanen ger inte tillräckligt stöd i arbetet och det riskerar att göra att likvärdigheten brister. Därför ska Skolverket arbeta fram en modern revidering av läroplanen, bland annat i samarbete med forskarsamhället, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2018.

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00