Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Förstärkning av polisverksamheten

Utifrån de fortsatt stora utmaningar som Polismyndigheten står inför anser regeringen att tillskott av medel måste ske redan innevarande år för att undvika oönskade effekter i verksamheten. Regeringen tillför därför Polismyndigheten 700 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2017.

Med detta tillskott kan myndigheten öka antalet polisanställda ytterligare och möjliggör därmed också en förstärkning av verksamheten vid Nationellt forensiskt centrum (NFC). Det är också viktigt att Polismyndigheten säkerställer sin förmåga att kunna verka över hela landet för att värna de demokratiska fri- och rättigheterna.
Regeringen ser behov av att verksamheten vid Polismyndigheten fortsätter att stärkas för att möta regeringens ambitioner. Därför avser regeringen att återkomma i denna fråga i budgetpropositionen för 2018.

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00