Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Regeringen

Förstärkning av polisverksamheten

Publicerad

Utifrån de fortsatt stora utmaningar som Polismyndigheten står inför anser regeringen att tillskott av medel måste ske redan innevarande år för att undvika oönskade effekter i verksamheten. Regeringen tillför därför Polismyndigheten 700 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2017.

Med detta tillskott kan myndigheten öka antalet polisanställda ytterligare och möjliggör därmed också en förstärkning av verksamheten vid Nationellt forensiskt centrum (NFC). Det är också viktigt att Polismyndigheten säkerställer sin förmåga att kunna verka över hela landet för att värna de demokratiska fri- och rättigheterna.
Regeringen ser behov av att verksamheten vid Polismyndigheten fortsätter att stärkas för att möta regeringens ambitioner. Därför avser regeringen att återkomma i denna fråga i budgetpropositionen för 2018.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.