Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

God nivå på Sveriges system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt FATF

Publicerad

Sveriges system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism har utvärderats av den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF).

- Vi ska stoppa alla möjligheter till att brottslingar kan tvätta sina pengar eller slussa medel till terrorism genom det svenska finansiella systemet. Utvärderingen visar att Sveriges system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism håller en god nivå, säger Per Bolund, finansmarknadsminister.

Flera internationella experter har under femton månader utfört en grundlig genomgång av Sveriges lagstiftning på området. Ett hundratal företrädare från offentliga, privata och ideella sektorn har dessutom intervjuats för att bedöma Sveriges effektivitet på området penningtvätt och finansiering av terrorism.

- Detta är ett arbete som fortsätter oförtröttligt. Vi har nyligen beslutat om en ny penningtvättslagstiftning som kommer att vara mer effektiv och en lag om verkliga huvudmän som ökar insynen av ägare i ett bolag och gör det svårare att gömma sig bakom en juridisk person, säger Per Bolund.

Utvärderingen granskar hur svensk lag överensstämmer med FATF:s rekommendationer och innehåller en utförlig genomgång av det svenska systemet.

Om FATF:
FATF – Financial Action Task Force är en organisation som har funnits sedan 1989. Sverige är medlem tillsammans med 34 andra länder samt EU-kommissionen och Gulfrådet. Organisationen ställer detaljerade krav på ländernas system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och följer även upp dessa krav med periodiskt återkommande utvärderingar som är mycket grundliga.

 

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Markus Forsman
Departementssekreterare/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 52 08
e-post till Markus Forsman, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.