Helene Hellmark Knutsson och Karolina Skog deltar vid March for Science i Stockholm

Lördag 22 april deltar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och miljöminister Karolina Skog vid en manifestation för forskning och vetenskap i Stockholm.

Tid:
Plats: Mariatorget och Medborgarplatsen, Stockholm

Avmarsch sker klockan 12:00 från Mariatorget och manifestationen avslutas med tal av bland andra Helene Hellmark Knutsson på Medborgarplatsen. March for Science arrangeras samma dag i mer än 500 städer runt om i världen. Syftet är att understryka vikten av oberoende och fri forskning som underlag för politiska beslut och forskningens roll i det demokratiska samhället.

Kontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Hanna Björnfors, via registrator