Hur ska Sverige leva upp till hållbarhetsmålen inom Agenda 2030?

Onsdagen den 5 april besöker civilminister Ardalan Shekarabi Göteborg för att hålla dialogmöte om det lokala genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Vid mötet kommer man fokusera på samverkan och partnerskap mellan den offentliga sektorn och den idéburna sektorn.

Tid:
Plats: Länsstyrelsen Göteborg, Södra Hamngatan 3

Vid mötet deltar ett antal företrädare för idéburna organisationer; kommuner, länsstyrelser och Arbetsförmedlingen. Under mötet kommer praktiska erfarenheter av partnerskap redovisas, främst s.k. idéburna-offentliga partnerskap (IOP). Framtida möjligheter till utvecklad samverkan kommer också att diskuteras.

Mötet är det andra av fyra tematiska dialogmöten runt om i landet och kommer att utgöra underlag till Sveriges redovisning av genomförande av Agenda 2030 vid FN:s politiska högnivåforum i juli 2017.

Medtag presslegitimation.

Välkomna!

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00