Idag publicerar UD rapporter om mänskliga rättigheter i 135 länder

I dag publicerar Utrikesdepartementet 135 nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Rapporterna finns att läsa på regeringens hemsida.

UD har presenterat offentliga landrapporter om mänskliga rättigheter sedan början av 2000-talet. Rapporterna är en viktig del av UD:s breda arbete med dessa frågor men används också av myndigheter, företag, civilsamhällesorganisationer och i utbildning.

Rapporterna visar självklart på enorma olikheter mellan länder. Tyvärr är ändå helhetsbilden att den tidigare positiva utvecklingen vad gäller mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer har avstannat på många håll. Om det är ett trendbrott till det sämre eller bara en tillfällig svacka är osäkert.

Civilsamhällets möjligheter att verka försvåras i många länder av bl.a. krav på registrering och förbud mot utländsk finansiering.

Diskriminering av kvinnor och våld mot kvinnor är utbrett förekommande. Många länder begränsar kvinnors rättigheter rörande bland annat arvsrätt, egendom och rätten att ta ut skilsmässa.

Även i fråga om demokratiska val visar rapporterna många oroande exempel med länder där allmänna val är en chimär. I extrema fall förbjuds politiska partier och opposition ses som landsförräderi.

Rättsstatens principer kränks på många håll genom en utbredd politisering av domstolar. Korruption och nepotism är vanligt förekommande.

- Vi bär ett särskilt ansvar för att uppmärksamma och hjälpa de vars röst annars riskerar att tystas. Det är vår plikt men också ett egenintresse eftersom arbete för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer bidrar till att skapa en säkrare värld, säger utrikesminister Margot Wallström.

Kontakt

Erik Wirkensjö
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3176471
e-post till Erik Wirkensjö