Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Jan-Åke Björklund leder utredningen om en effektivare kommunal räddningstjänst

Inrikesminister Anders Ygeman har idag utsett Jan-Åke Björklund som särskild utredare när det gäller utredningsuppdraget att se över hur förutsättningarna för den kommunala räddningstjänsten kan förbättras (dir. 2017:15).

Jan-Åke Björklund har stor erfarenhet från flera ledande befattningar inom kommun, landsting och stat. Han har bl.a. varit regiondirektör i Västra Götaland, statsdirektör i Västerås, länsråd i Sörmland och förbundsdirektör vid Svenska kommunförbundet.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.