Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kameraövervakning från drönare ska inte behöva tillstånd

Publicerad

För att förenkla för företag vill regeringen göra ett särskilt undantag för drönare i kameraövervakningslagen. Enskildas personliga integritet ska i stället skyddas genom reglerna i personuppgiftslagen.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det införs ett undantag i kameraövervakningslagen. Undantaget innebär att kameraövervakning, som sker från kamerautrustade drönare, inte omfattas av lagen. Företag och privatpersoner kan därmed använda drönare utrustade med en kamera utan att tillstånd krävs. Myndigheter omfattas inte av undantaget. Enskildas personliga integritet skyddas genom reglerna i personuppgiftslagen och annan integritetsskyddande reglering utan tillståndskrav. Den som använder drönare utrustad med kamera måste vidta åtgärder för att övervakningen inte ska innebära en kränkning, till exempel genom att se till att användningen sker för legitima ändamål och på ett öppet sätt.

– Med detta förslag löser vi företagens problem och får en mer ända­måls­enlig reglering, men ser samtidigt till att enskilda får ett fullgott skydd mot integritetskränkande övervakning, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh