Lagförslag rörande skadestånd vid vårdslös finansiell rådgivning remitteras

F.d. justitierådet Bertil Bengtsson presenterar lagförslag rörande konsumenters rätt till skadestånd vid vårdslös finansiell rådgivning.

– Det ligger i både företagens och konsumenternas intresse att reglerna på området är tydliga och att skyddet är väl avvägt. Promemorian kommer nu att skickas på remiss och regeringen kommer därefter att överväga vilka åtgärder den ska föreslå, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Förslag i promemorian
Enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter har konsumenter rätt till ersättning för s.k. ren förmögenhetsskada som en finansiell rådgivare orsakat av vårdslöshet eller med uppsåt. Enligt förarbetena till lagen, som ligger till grund för den praxis som utvecklats, saknar dock konsumenten rätt till ersättning för utebliven vinst. Mot den bakgrunden har utredaren Bertil Bengtsson tittat på om lagtexten bör ändras och lämnat två alternativa förslag som redovisas i promemorian. Enligt det ena förslaget framgår det uttryckligen av lagtexten att konsumenten inte har rätt till ersättning för utebliven vinst och enligt det andra står det uttryckligen att konsumenten har rätt till sådan ersättning.

I promemorian föreslås också att konsumenter ska ges rätt att kräva att en vårdslös rådgivare tar över ett finansiellt instrument som sjunkit väsentligt i värde och samtidigt ersätter konsumenten med vad han eller hon ursprungligen har betalat.

Remissperioden avslutas den 29 september 2017.

 

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Catarina Erséus
Kansliråd/Avdelningen för offentlig förvaltning
Telefon 08-405 45 48
e-post till Catarina Erséus, via registrator