Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern besöker Östergötland på innovations- och industritema

Publicerad

Idag tisdag 25 april deltar närings- och innovationsminister vid den sjunde upplagan av Sveriges Innovationsriksdag i Östergötland på temat digital transformation.

Tid:

Under dagen besöker Mikael Damberg även Siemens i Finspång samt Interspectral AB i Norrköping. Båda besöken sker med fokus på 3D-printing som nu öppnar nya produktionsmöjligheter i Sverige.

kl 14.00 Besök på Siemens Industrial Turbomachinery AB
Adress: Slottsvägen 2-6, 612 31 Finspång

kl 16.30 Besök på Interspectral AB i Norrköping
Adress: Hospitalsgatan 8, Norrköping

kl 18.30 Deltar vid Innovationsriksdagen på Värmekyrkan i Norrköping

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringens fem strategiska samverkansprogram grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Utmaningar som innebär goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

Den viktigaste uppgiften för samverkansprogrammen är utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.