Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Narkotikavanor bland ensamkommande barn och unga ska kartläggas

Publicerad

Missbruk av tyngre droger bland ensamkommande barn ökar i Sverige. Regeringen har därför beslutat att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen kartlägga omfattningen och typen av narkotikavanor bland ensamkommande barn och unga upp till 21 år.

Det finns idag bristfällig kunskap om ensamkommande barns drogvanor. Samtidigt visar signaler från bland annat Centralförbundet för alkohol och narkotika (CAN) och Beroendecentrum i Stockholm, att missbruk av tyngre droger bland ensamkommande barn och unga ökar. I en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm har ett tjugotal kommuner uppgett att kriminalitet och droger varit kända orsaker till att ensamkommande barn avvikit från sina boenden.

– Samhället behöver bli bättre på att fånga upp och hjälpa unga som är på väg in i ett narkotikamissbruk. För att utveckla insatser som fungerar behöver vi ny kunskap och bättre använda den kunskap vi redan har. De här uppdragen är en viktig del i det, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Folkhälsomyndigheten får 750 000 kronor för 2017 för att genomföra kartläggningen. Socialstyrelsen får 1 000 000 kronor för att analysera hur socialtjänsten fångar upp barn och unga med narkotikaberoende som döms för brott till en påföljd som saknar vårdinslag. Socialstyrelsen ska även redovisa antalet berörda individer i samråd med Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet (Brå).

Uppdraget ska redovisas till senast den 15 december 2017.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00