Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nya examenstillstånd till Sophiahemmet Högskola

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Sophiahemmet Högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa.

Den ideella föreningen Sophiahemmet har för Sophiahemmet Högskola ansökt om tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tillstyrkt ansökan och regeringen delar UKÄ:s bedömning att högskolan har de förutsättningar som krävs för att utfärda dessa examina.

– Sophiahemmet Högskola har visat att de har de förutsättningar som krävs. Utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och högskoleförordningen samt UKÄ:s bedömningsaspekter och kriterier. Regeringen beviljar därför denna ansökan om examenstillstånd, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Sophiahemmet Högskola har sedan tidigare tillstånd att utfärda examina för barnmorskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt kandidat- och magisterexamen i omvårdnad.

Regeringen fattar beslut om examenstillstånd för enskilda utbildningsanordnare med stöd av lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Kontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00