Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nya styrelser för 30 universitet och högskolor

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om ordförande och andra externa ledamöter i styrelserna för 30 statliga universitet och högskolor för perioden 1 maj 2017 – 30 april 2020. Beslutet omfattar 236 personer varav cirka hälften är helt nya namn.

Ladda ner:

Högskolesektorn är Sveriges enskilt största statliga verksamhet med drygt 400 000 studenter, cirka 75 000 anställda samt en årlig omsättning på 67 miljarder kronor.

– Högskolesektorn är en central del av vårt samhällsbygge. För att Sverige ska ha ansvarsfulla universitet och högskolor som håller en internationellt sett hög kvalitet är en förutsättning att styrelserna består av kompetenta och ansvarsfulla personer. Jag vill önska samtliga ledamöter lycka till med sina uppdrag, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Dagens beslut har föregåtts av en process där regeringen har utsett två nomineringspersoner för respektive lärosäte som har haft i uppdrag att lämna förslag till åtta externa styrelseledamöter (inklusive ordförande).

Beslutet omfattar följande lärosäten:

 1. Uppsala universitet
 2. Lunds universitet
 3. Göteborgs universitet
 4. Stockholms universitet
 5. Umeå universitet
 6. Linköpings universitet
 7. Karolinska institutet
 8. Kungl. Tekniska högskolan
 9. Luleå tekniska universitet
 10. Karlstads universitet
 11. Linnéuniversitetet
 12. Örebro universitet
 13. Mittuniversitetet
 14. Blekinge tekniska högskola
 15. Försvarshögskolan
 16. Gymnastik- och idrottshögskolan
 17. Högskolan i Borås
 18. Högskolan Dalarna
 19. Högskolan i Gävle
 20. Högskolan i Halmstad
 21. Högskolan Kristianstad
 22. Högskolan i Skövde
 23. Högskolan Väst
 24. Konstfack
 25. Kungl. Konsthögskolan
 26. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
 27. Malmö högskola
 28. Mälardalens högskola
 29. Stockholms konstnärliga högskola
 30. Södertörns högskola

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.