Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Ökad tillgänglighet till Naloxon ska minska narkotikadödligheten

Regeringen ger Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ett nytt uppdrag att utreda förutsättningarna för att naloxonläkemedel ska göras tillgängliga utanför hälso- och sjukvården.

Naloxon är ett läkemedel som kan häva överdoser av opioider. Idag finns det enbart tillgängligt i sjukvården i Sverige.

– Den narkotikarelaterade dödligheten är en prioriterad fråga för regeringen. Min förhoppning är att det uppdrag vi nu ger till myndigheterna ska öka tillgängligheten till Naloxon och på så sätt rädda liv, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

I uppdraget ingår bland annat att redovisa hur tillgången till naloxonläkemedel som lämpar sig för användning utanför hälso- och sjukvården, kan säkerställas för tiden innan det finns ett godkännande till försäljning av så¬dana läkemedel i Sverige. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ska lämna de författningsförslag som är motiverade.

Myndigheterna ska också bedöma hur anhöriga nära personer som riskerar att överdosera på opioider skulle kunna få tillgång till naloxonläkemedel. På så sätt skulle även dessa kunna bistå med Naloxon vid eventuella narkotikaöverdoser. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ska vidare bedöma om det finns ett behov av exempelvis informationsinsatser för att förhindra att Naloxon som distribueras utanför hälso- och sjukvården används efter att läkemedlets bäst före-datum gått ut.

Som en del av uppdraget ska också förslag på hur tillgängliggörandet av naloxonläkemedel kan följas upp och utvärderas.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får 500 000 kronor var för uppdragets genomförande och uppdraget ska redovisas till regeringskansliet senast den 31 december 2017.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00