Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Överenskommelse om fri roaming godkänd och klar

Publicerad

I dag beslutade Europaparlamentet att godkänna den kompromiss som förhandlats fram mellan EU:s medlemsstater kring roamingavgifter som operatörer tar ut av varandra.

- Jag är glad över att Europaparlamentet nu formellt har godkänt överenskommelsen med ministerrådet som innebär att EU:s konsumenter till slut får fri roaming inom EU. Det har varit en lång resa där regeringen ihärdigt verkat och fått genomslag för en hållbar lösning som fungerar för hela EU – även de mest uppkopplade konsumenterna, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.


Överenskommelsen innebär att konsumenter från och med den 15 juni inte behöver betala tilläggsavgifter för roaming inom EU då det finns ett tak som begränsar hur stora avgifter operatörerna får ta ut sinsemellan för att tillhandahålla roamingtjänster. Avgiftstaket på grossistnivå för data börjar på €7,7/GB år 2017, för att årligen sjunka ned till €2,5 år 2022.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.