Översyn av lagstiftningen kring personuppgiftsbehandling inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

Regeringen har idag beslutat om kommittédirektiv för en översyn av lagstiftningen kring personuppgiftsbehandling inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (dir. 2017:42). Ingvar Åkesson, tidigare generaldirektör för Försvarets radioanstalt, har utnämnts av försvarsminister Peter Hultqvist att som särskild utredare leda detta arbete. Syftet med uppdraget är att säkerställa att lagstiftningen är anpassad till den tekniska och legala utvecklingen.

Ingvar Åkessons uppgift blir att bland annat analysera om rådande lagstiftning är ändamålsenlig för Försvarsmaktens och Försvarets radioanstalts verksamheter och om den är tillräcklig i fråga om skyddet för enskildas personliga integritet. Han ska även särskilt utreda hur personuppgifter behandlas av Försvarets radioanstalt i samband med att myndigheten stödjer andra myndigheter och statligt ägda bolag inom informationssäkerhetsområdet. Därtill ska han lämna de författningsförslag som behövs och är lämpliga.

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon 08-405 25 15
Mobil 072-238 77 44
e-post till Marinette Nyh Radebo

Genvägar