Innehållet publicerades under perioden

-

Pressträff om överlämnade av rapporten om en strategisk plan för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet

Publicerad

Imorgon, fredag den 28 april tar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan emot en rapport som Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen på regeringens uppdrag gemensamt tagit fram.

Tid:
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Inpassering sker från kl. 12:30 via kopparporten. Anmälan sker till gunilla.stromberg@regeringskansliet.se. Presslegitimation krävs.

Rapporten är en strategisk plan i syfte att bidra till omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Energimyndigheten har varit samordnande myndighet för framtagandet av rapporten som överlämnas av Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

I anslutning till pressträffen arrangerar de sex myndigheterna ett fördjupningsseminarium och ett panelsamtal med generaldirektörer lett av Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Massmedia är välkomna. Anmälan sker till press@energimyndigheten.se. Presslegitimation krävs.

Presskontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00