Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till annan kommun

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en remiss till Lagrådet med förslag om att förtydliga skollagen gällande elevens rätt att fullfölja ett introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun.

Elever som inte är behöriga till ett nationellt program kan på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan läsa ämnen som ger möjlighet att gå vidare till ett nationellt program eller en annan utbildning – eller till arbetsmarknaden. Gymnasieutredningen (SOU 2016:77) har konstaterat att det finns risk för att bestämmelserna om rätten att fullfölja ett introduktionsprogram efter en flytt till en annan kommun kan tolkas på olika sätt. Asylsökande som har fyllt 18 år får inte påbörja en utbildning och dessa ungdomar riskerar att ställas utanför gymnasieskolan om det inte är tydligt att de har rätt att fullfölja utbildningen även efter flytt till en annan kommun.

I lagrådsremissen föreslås en ändring i skollagen som förtydligar att en elev har rätt att fullfölja ett introduktionsprogram efter flytt till en annan kommun. Rätten avser såväl det påbörjade introduktionsprogrammet som ett annat introduktionsprogram hos den nya hemkommunen.

- Vi har fått signaler om att rätten att fullfölja introduktionsprogram kan tolkas olika, och därför har vi skyndsamt gått vidare med förslaget från gymnasieutredningen. Nu förtydligas skollagen så att det inte ska råda något tvivel om att en elev som flyttar till annan kommun har rätt att fullfölja sin utbildning på ett introduktionsprogram, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00