Regeringen begär mandat att avyttra statligt ägande

Regeringen har beslutat om en proposition ”Statligt ägda bolag i omvandling” som innebär att man begär mandat från riksdagen att avyttra statligt ägande i bland annat Apoteksgruppen i Sverige Holding AB (AGHAB).

Regeringen föreslår bemyndigande om avyttring av följande bolag: Apoteksgruppen i Sverige Holding AB (AGHAB), Metria AB och Swedish National Road Consulting.

Regeringen föreslår vidare en avveckling och likvidation av Swedish National Road Consulting AB om avyttring inte är möjlig.

Vidare föreslår regeringen en avveckling och likvidation av Swedesurvey Aktiebolag.

Regeringen föreslår slutligen att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att AB Göta kanalbolag pantsätter, utarrenderar, avstyckar och helt eller delvis avyttrar sådan mark inom den s.k. kanalfastigheten som inte behöver ägas av bolaget för att bevara Göta kanals värde som kulturhistoriskt byggnadsverk eller turistattraktion.

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira