Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Regeringen följer upp miljöarbetet i vårpropositionen

Publicerad

Regeringen inför en ny miljöbilaga i vårpropositionen för att ge en tydligare bild av arbetet för att nå miljömålen och ge ett bredare perspektiv på miljöpolitiken. Miljöbilagan för 2017 fokuserar på åtgärder för att minska utsläppen från transporter och från hushållens konsumtion.

Naturvårdsverket redovisade nyligen i sin årliga rapport om miljömålen att 14 av 16 miljömål inte går att nå till 2020.

- Regeringen är tydlig med ambitionen att miljömålen ska nås. Vi har höjt anslagen för miljöpolitiken med över 70 procent och i vårbudgeten gör vi ytterligare satsningar. Med bilagan vill vi fördjupa diskussionen kring transporternas klimatutsläpp och de konsumtionsbaserade utsläppen. Det är två områden som har varit särskilt viktiga att fokusera analysen kring, säger miljöminister Karolina Skog.

Transporter är det område som regeringen bedömer kräver mest jobb framöver för nå målet om att minska utsläppen med 70 procent till 2030. De har koppling till flera miljömål, som klimat, luftföroreningar och buller. Konsumtionsbaserade utsläpp räknar ihop alla de utsläpp som uppstått under tillverkning och transport av en vara eller tjänst fram till den når slutkonsumenten.

- Konsumtion i Sverige orsakar stora utsläpp i andra länder. Regeringen har antagit en strategi för hållbar konsumtion och genomfört flera skatteförändringar för att stimulera hållbara sätt att konsumera. Framöver behöver vi bli bättre på att reparera, dela och hyra varor, istället för slit-och-släng-kulturen som finns idag, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Den ekonomiska vårpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Miljöbilagan ska ingå i propositionen vartannat år från och med i år.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.