Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen föreslår svenskt deltagande i EU-insatsen Atalanta i Somalia

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att föreslå riksdagen att ställa en svensk styrka bestående av högst 135 personer till förfogande för deltagande i EU:s marina operation (Atalanta). Operationen kommer särskilt att skydda FN:s världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar, som har central betydelse för Somalias befolkning. FN:s generalsekreterare har nyligen uppmanat till massivt ökat internationellt engagemang för att förhindra en ny svältkatastrof i Somalia.

Mot bakgrund av den mycket svåra humanitära situationen i Somalia och det återkommande hotet från sjöröveri finns det ett stort behov av en internationell marin närvaro i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av sjöröveri och väpnade rån utanför Somalias kust. Det är särskilt viktigt att insatsen kan bidra till att FN:s livsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar når fram till det somaliska fastlandet.

EU:s marina insats har över tid varit mycket framgångsrik. Sjöröveriet har minskat kraftigt sedan insatsen inleddes 2008. Inga av de hjälpsändningar som har eskorterats har kapats. Under mars och april i år har dock flera fartyg kapats; de första rapporterade fallen på flera år.

Regeringen föreslår att det svenska bidraget till Atalanta utgörs av bordningsstyrka inklusive två stridsbåtar. Den svenska styrkan kommer att verka från ett nederländskt örlogsfartyg och kan komma att uppgå till 35 personer. Därutöver ingår i den begärda personalramen om högst 135 personer resurser för förstärknings- och oförutsedda evakueringsbehov. Avsikten är att det svenska deltagandet i operationen inleds i september 2017.

Presskontakt