Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen ökar stödet till medelinkomstländer med stort flyktingmottagande

Publicerad

Sverige utökar stödet till medelinkomstländer som tar emot många flyktingar, såsom Jordanien och Libanon. Under en paneldebatt i samband med Världsbankens vårmöte i Washington annonserade Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, att Sverige ökar stödet till Global Concessional Financing Facility Trust Fund (GCFF) med ytterligare närmare 90 miljoner kronor (10 miljoner USD).

GCFF stödjer medelinkomstländer som tar emot flyktingar genom fördelaktiga lån. För närvarande ges stöd genom GCFF till Jordanien och Libanon, som har tagit emot ett stort antal syriska flyktingar, men framöver ska även andra medelinkomstländer som tar emot flyktingar kunna omfattas av stödet.

De globala humanitära behoven har under de senaste tio åren ökat kraftigt, framförallt till följd av svårlösta konflikter som ofta lett till utdragna flyktingsituationer. Fler än 60 miljoner människor beräknas vara på flykt världen över. Världssamfundet måste på sikt lösa grundorsakerna till konflikter och fattigdom som tvingar människoratt lämna sina hem. Samtidigt som de akuta behoven av livsuppehållande åtgärder har ökat så växer också behoven av mer långsiktiga åtgärder.

- Vi måste jobba för att bryta det kroniska flyktingskap miljontals människor hamnar i. Det tar i genomsnitt 17 år innan en flykting återvänder till sitt hemland eller får skydd i ett annat land. Det är helt ohållbart. På kort sikt är utmaningarna givetvis enorma, men erfarenheten visar att snabba insatser för att ordna jobb och utbildning är avgörande för att starta ett nytt liv och bygga en framtid, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Under 2016 beviljades fyra projekt stöd från GCFF, tre i Jordanien och ett i Libanon. Projekten syftar till jobbskapande och hantering av ökade påfrestningar på avloppshantering, transporter och energi. Inom ramen för ett av projektet i Jordanien har exempelvis 36 000 arbetstillstånd utfärdats till syriska flyktingar. Genom reformer för att underlätta för syriska flyktingar att komma in på arbetsmarknaden skapas en möjlighet att bygga en framtid samtidigt som projektet bidrar till Jordaniens ekonomiska utveckling.

Sveriges stöd till GCCF

Antalet flyktingar från Syrien registrerade hos UNHCR är ca 650 000 i Jordanien och ca 1 miljon i Libanon (siffror från april 2017 respektive december 2016). Därutöver finns ett stort antal personer som inte är registrerade hos UNHCR.

Regeringen bidrog i höständringsbudgeten 2016 med ca 180 miljoner kronor (20 miljoner USD) till den regionala delen av GCFF, med inriktning på Jordanien och Libanon. Parallellt har Sida ett stöd om ytterligare 180 miljoner kronor (avser tre år). Utöver Sverige bidrar Danmark, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Tyskland, USA och EU-kommissionen till GCFF. Sverige är den fjärde största givaren sett till utlovade bidrag och den andra största givaren i faktiskt utbetalade bidrag. Det nya stödet om ca 90 miljoner kronor för budgetåret 2017 ska riktas till andra medelinkomstländer som tar emot många flyktingar.

Medelinkomstländer lånar normalt sett till dyrare villkor från Världsbanken och andra utvecklingsbanker, men ett väldigt stort flyktingmottagande medför stora påfrestningar för ländernas statsfinanser och belastar infrastruktur och offentliga tjänster, såsom vatten, utbildning och bostäder. GCFF ska därför bidra till att mottagarländer bättre kan hantera dessa kostnader så att de kan fortsätta driva sina egna utvecklingsagendor samtidigt som situationen för flyktingar förbättras.

 

Presskontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00