Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen överlämnar skrivelse om beredskap vid Brexitomröstningen

Publicerad

Föredömlig beredskap och god beslutsfattande förmåga är några av de iakttagelser som gjorts i den skrivelse som regeringen idag överlämnar till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskning.

Riksrevisionen har i rapporten Svenska myndigheters beredskap inför Brexit-omröstningen redovisat sin bedömning av om myndigheterna med ansvar för att värna om den finansiella stabiliteten vidtog förberedelser i tillräcklig omfattning inför folkomröstningen i Storbritannien och Nordirland om EU-medlemskapet i juni 2016.

De övergripande slutsatserna är att regeringen, myndigheterna under regeringen och Riksbanken vidtog förberedelser i rimlig omfattning och att krisberedskapen var god inför folkomröstningen. Riksrevisionen framför att beredskapen framstår som "föredömlig" med tanke på att omröstningen ägde rum på midsommarafton.

– Det är glädjande att Riksrevisionen bekräftar att beredskapen hos regeringen och de tre myndigheterna med ansvar för finansiell stabilitet är god. Inom ramen för det finansiella stabilitetsrådet finns ett etablerat samarbete och en kontinuerlig beredskap, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00