Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen prisar professor Otto Cars

Publicerad

Professor Otto Cars belönas för hans mångåriga och betydelsefulla insatser för nationellt och internationellt arbete mot antibiotikaresistens. Regeringen tilldelar Otto Cars belöningsmedaljen Illis quorum meruere labores i guld av tolfte storleken.

Otto Cars
Otto Cars Foto: Privat

Otto Cars har arbetat med infektionssjukdomar sedan 70-talet. Han var bland annat ordförande för Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) från inrättandet 1995 till 2011. Otto Cars lade även grunden till det internationella nätverket ReAct som arbetar mot antibiotikaresistens sedan 2005. FN:s generalsekreterare utsåg också nyligen Otto Cars till en av experterna i FN:s samverkansgrupp om antimikrobiell resistens (AMR).

– Antibiotikaresistens är en av vår tids ödesfrågor. Den riskerar inte bara många människors liv och hälsa utan medför dessutom samhällskostnader och konsekvenser för hållbar utveckling världen över. Professor Otto Cars arbete mot antibiotikaresistensens har varit ovärderligt. Han har starkt bidragit till att antibiotikaresistensens är en fråga på högsta politiska nivå i världen, säger folkhälso- sjukvårds-, och idrottsminister Gabriel Wikström.

Illis quorum-medaljen instiftades år 1785 och är den äldsta regeringsmedaljen. Inskriften betyder "Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det". Medaljen används för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.