Regeringen stödjer firandet av jubileumsåret Ingmar Bergman 100 år

Regeringen har beslutat att ge Stiftelsen Ingmar Bergman ett bidrag om 1,28 miljoner kronor för förberedelser inför jubileumsåret 2018. Bidraget kommer att användas till samordning och kommunikation inför och under firandet.

- Ingmar Bergmans arv utgör en lika unik som underbar del av vårt svenska kulturarv. Det är självklart för regeringen att i detta skede liksom fortsatt engagera sig alldeles särskilt under jubileumsåret, säger kultur - och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Filmskaparen Ingmar Bergman skulle ha fyllt 100 år nästa år. Hans verk uppmärksammas fortfarande i stor utsträckning i Sverige och runt om i världen.

Stiftelsen Ingmar Bergman ser som sin främsta uppgift inför och under firandet att informera, koordinera och kommunicera med arrangörer, press och allmänhet.

Förberedelserna inför jubileumsåret pågår inom en rad olika institutioner både i Sverige och utomlands för att uppmärksamma Ingmar Bergman som en av de viktigaste konstnärerna under 1900-talet och hans insats som film- och teaterregissör och författare.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00