Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen uppdrar åt SCB att lokalisera ytterligare verksamhet till Örebro

Publicerad

På torsdagen avser regeringen att uppdra till Statistiska centralbyrån (SCB) att lokalisera ytterligare verksamhet till Örebro, som ska vara myndighetens säte. Uppdraget är en del i regeringens arbete för ökad statlig närvaro i hela landet.

Regeringsuppdraget innebär att SCB:s stabs- och stödfunktioner i huvudsak ska vara placerade i Örebro, som ska vara myndighetens säte. SCB ska också pröva om andra delar av myndighetens verksamhet, som för närvarande bedrivs i Stockholm, istället kan bedrivas i Örebro. För närvarande har SCB ca 700 anställda i Örebro och ca 500 i Stockholm.

- Örebro blir nu Sveriges statistikhuvudstad. Stora delar av SCB:s verksamhet finns redan i Örebro men nu flyttar även ledningen dit. Det är en viktig signal och kommer att skapa jobb. Regeringens grundprincip är att staten ska hålla ihop vårt land, inte splittra det. Under mandatperioden kommer fler myndigheter att omlokaliseras från Stockholm till andra delar av landet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Lokaliseringen ska vara genomförd senast den 30 april 2018. Förändringen ska genom­föras på ett sådant sätt att SCB:s verksamhet kan fungera effektivt med bibe­hållen kvalitet på såväl kort som lång sikt. SCB:s redovis­ning av uppdraget, inklusive den prövning myndigheten ska göra av annan verksamhet än stabs- och stödfunktioner, ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 maj 2018.

Fakta
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2017 att den avser fortsätta verka för att öka spridningen av statliga myndigheter i landet (prop. 2016/17:1 utgiftsområde 2 avsnitt 4.4). Stockholms län ligger högt i antalet statligt anställda i relation till befolkningen. Vidare är Stockholms län över­representerat som s.k. säteslän. En klar majoritet, 60 procent, av myndig­heterna har säte i Stockholms län (Statskontoret 2016:8).

 

Presskontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00