Strandhäll tar emot arbetsskadeförsäkringsutredningen

Tisdag 4 april klockan 16.30 tar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll emot Utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada vid en pressträff i Rosenbad. Utredaren Ingrid Petersson redogör för utredningens förslag med målet att uppnå en mer jämställd och rättssäker arbetsskadeförsäkring.

Tid:
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Presslegitimation krävs.

 

 

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju