Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige medvärd för givarkonferens om den humanitära situationen i Jemen

Publicerad

Den 25 april samarrangerar Sverige en givarkonferens i Genève om den allvarliga humanitära situationen i Jemen. Konferensen leds av FN:s generalsekreterare Guterres, utrikesminister Wallström, Schweiz utrikesminister Burkhalter och OCHA:s chef O’Brien, och syftar till att uppbringa medel från givare för att bemöta de mest akuta behoven i Jemen.

Utrikesministerns deltagande är ett uttryck för Sveriges starka engagemang för att lindra humanitära kriser, inte minst med fokus på att stärka kvinnors deltagande, skydd av barn och internationell humanitär rätt.

Utöver vikten av ökat finansiellt stöd för att bemöta de mest akuta behoven i Jemen understryker utrikesminister Wallström behovet av omedelbart tillträde för humanitära organisationer, samt skydd för humanitär personal och civilbefolkning. Det är centralt att samtliga aktörer samarbetar för att livsviktiga samhällsfunktioner upprätthålls.

Sverige har redan bidragit med 165 miljoner SEK till den appell för Jemen som FN nyligen lanserat om ytterligare 2,1 miljarder USD och ytterligare svenskt stöd kommer att annonseras vid konferensen. Ökat finansiellt stöd är emellertid en tillfällig lösning – en politisk lösning krävs för att uppnå hållbar fred och utveckling i Jemen.

Konferensen direktsänds extern länk.

Läs mer om konferensen extern länk.

Presskontakt