Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område

Publicerad

Inom kort beslutar EU om ändringar i vapendirektivet. En utredare får i uppdrag att analysera hur ändringarna i vapendirektivet ska genomföras i svensk rätt. Utredaren ska även analysera ett antal andra frågor som har väckts på vapenlagstiftningens område.

– En utredare ska nu analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och lämna förslag på eventuella lagändringar som krävs. Men bara om det är nödvändigt på grund av tvingande regler, säger inrikesminister Anders Ygeman.

– Sverige har varit framgångsrikt i förhandlingarna. På samtliga punkter där Sverige har framfört kritik har det ursprungliga förslaget reviderats och de mest problematiska förslagen har strukits, säger Anders Ygeman.

Utöver ändringarna i vapendirektivet ska utredaren även analysera:

  • om tillståndsprövningen bör ändras för vissa vapendelar som t.ex. ljuddämpare och instickspipor,
  • om vapenhandlare kan ges utökade arbetsuppgifter i mer okomplicerade tillståndsärenden för att till exempel förenkla byte av vapen till ett av motsvarande typ,
  • hur kraven för tillstånd för enhandsvapen kan förtydligas för en mer enhetlig hantering och
  • om det finns möjlighet att förbättra bestämmelserna om auktoriserade bevakningsföretags utlåning av skjutvapen för att minska antalet vapen som hanteras.

– Översynen är en viktig del i regeringens linje att bibehålla den svenska skyddsnivån i vapenlagstiftningen men samtidigt försöka minska administrationen och förkorta handläggningstiderna i tillståndsärenden, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Till utredare har Kazimir Åberg, hovrättsråd och vice ordförande vid Svea hovrätt utsetts.

Den del av uppdraget som avser ändringarna i vapendirektivet ska redovisas senast den 10 januari 2018. Resterande del av uppdraget ska redovisas senast den 29 juni 2018.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.