Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning om informationsskyldighet för skatterådgivare

Publicerad

I syfte att bekämpa skattflykt, skattefusk och skatteundandragande, har regeringen beslutat att en särskild utredare ska se över möjligheterna att införa en skyldighet för bl.a. skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg.

Informationsskyldighet för skatterådgivare är ett kontrollverktyg som i dag finns i ett antal OECD- och G20-länder och som, med rätt utformning, sannolikt kan bli ett effektivt kontrollverktyg även i Sverige.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.

Aktuell utredning omnämns i regeringens 10-punktsprogram mot skatteflykt, som presenterades den 28 april 2016.

Kammarrättslagmannen Marie Jönsson ska vara utredare.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Linda Bolund Thornell
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 37 16
e-post till Linda Bolund Thornell, via registrator