Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Wallström till Warszawa för diskussion om Östliga partnerskapet

Publicerad

Utrikesminister Margot Wallström reser den 12 april till Warszawa för att delta i ett utrikesministermöte om det Östliga partnerskapet inför det toppmöte som ska äga rum senare i år. Mötet arrangeras av Polen, inom ramen för Visegrad-samarbetet (Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien). Sverige är särskilt inbjuden i egenskap av grundare till partnerskapet.

Inför toppmötet lägger Sverige tonvikt vid ett stärkt fokus på mänskliga rättigheter och jämställdhet, frågor om lag och rätt, korruption, ungdomars möjligheter, miljö- och klimat, energi, handelsfrågor och ekonomisk utveckling, samt civilsamhällets engagemang, konfliktförebyggande och problemen med desinformation.

Vid utrikesministermötet kommer också sektorsspecifika frågor, så som hur infrastruktur kan stärka partnerskapets helhet, att diskuteras. För Sveriges del är det viktigt att fokusera på hur bättre transportmöjligheter kan leda till att näringslivet främjas, jobb skapas och ungdomars situation förbättras.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Östliga partnerskapet

I det Östliga partnerskapet ingår Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Partnerskapet lanserades 2009.