Innehållet publicerades under perioden

-

Ylva Johansson värd för högnivåmöte om arbetsmiljö

I morgon den 6 april 2017 är arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson värd för ett högnivåmöte om arbetsmiljö med arbetsmarknadens parter.

Europeiska kommissionen har genomfört en omfattande utvärdering av EU:s arbetsmiljöregler. Utvärderingen resulterade i ett så kallat meddelande som presenterades i januari 2017.

Temat för mötet är kommissionens meddelande som har tre huvudsakliga åtgärdsområden. Det gäller cancerframkallande ämnen, åtgärder för att stödja små och medelstora företag och en uppdatering av gällande arbetsmiljöregler.

Bland de deltagande gästerna finns representanter för Arbetsgivarverket,
LO, SACO, TCO, Arbetsgivaralliansen, Arbetsgivarföreningen KFO
SKL och Svenskt Näringsliv.

Syftet med mötet är att föra en diskussion med parterna om kommissionens meddelande och om hur regeringen och parterna kan växelverka för att uppnå större effekt i arbetet för en god arbetsmiljö och för att bli en stark svensk röst på EU-nivå.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Kommissionens meddelande

Ett meddelande är ett dokument som uttrycker åsikter utan att vara rättsligt bindande.
Kommissionen lägger fram ett meddelande när den vill framföra sina egna idéer om ett aktuellt ämne. Kommissionens meddelanden saknar rättsverkningar.