Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson värd för högnivåmöte om arbetsmiljö

Publicerad

I morgon den 6 april 2017 är arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson värd för ett högnivåmöte om arbetsmiljö med arbetsmarknadens parter.

Europeiska kommissionen har genomfört en omfattande utvärdering av EU:s arbetsmiljöregler. Utvärderingen resulterade i ett så kallat meddelande som presenterades i januari 2017.

Temat för mötet är kommissionens meddelande som har tre huvudsakliga åtgärdsområden. Det gäller cancerframkallande ämnen, åtgärder för att stödja små och medelstora företag och en uppdatering av gällande arbetsmiljöregler.

Bland de deltagande gästerna finns representanter för Arbetsgivarverket,
LO, SACO, TCO, Arbetsgivaralliansen, Arbetsgivarföreningen KFO
SKL och Svenskt Näringsliv.

Syftet med mötet är att föra en diskussion med parterna om kommissionens meddelande och om hur regeringen och parterna kan växelverka för att uppnå större effekt i arbetet för en god arbetsmiljö och för att bli en stark svensk röst på EU-nivå.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Kommissionens meddelande

Ett meddelande är ett dokument som uttrycker åsikter utan att vara rättsligt bindande.
Kommissionen lägger fram ett meddelande när den vill framföra sina egna idéer om ett aktuellt ämne. Kommissionens meddelanden saknar rättsverkningar.