Alice Bah Kuhnke besöker Västerås

Den 1 juni kommer kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke till Västerås för att bland annat besöka museer i staden samt inviga utställningen Den fria leken på Västerås konstmuseum.

Delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Västerås (med reservation för ändringar):

Torsdag 1 juni

13.45 – 14.45 Besök på Västmanlands läns museum och utställningen 100 % kamp – Sveriges historia, som berättar om rättighetskampernas historia i Sverige.
Adress: Karlsgatan 2

15.00 – 16.15 Besök på Västerås kulturskola.
Adress: Viktor Larssons plats

16.45 – 17.30 Möte med konstprojektet Ballongen – lek på riktigt, som fått medel från Statens konstråd inom ramen för regeringens satsning Äga rum.
Adress: Karlsgatan 2

17.30 – 18.00 Presstid
Adress: Karlsgatan 2

18.00 – 18.30 Ministern inviger utställningen Den fria leken på Västerås konstmuseum. Utställningen är finalen på konstprojektet Ballongen – lek på riktigt.

Media är välkomna att delta vid alla programpunkter. Föranmäl gärna intresse till pressekreteraren.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Regeringens kulturpolitiska satsningar i Västmanland

Regeringens intention är att fler ska få tillgång till och ta del av kultur oavsett var i landet de bor. Här är några exempel på regeringens satsningar i Västmanlands län:

Äga rum-satsningen är initierad av regeringen och pågår 2016-2018 i områden med lågt valdeltagande och andra socioekonomiska utmaningar. Syftet är att öka den demokratiska delaktigheten och att fler ska kunna bidra till bl.a. kulturens återväxt och utveckling i hela landet. Sammanlagt har 900 000 kronor beviljats till projekten i Västmanland.

Regeringen satsar också på främja låga avgifter och öka kvaliteten i den kommunala musik- och kulturskolan i hela landet. Syftet är att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik. Stödet fördelas av Statens Kulturråd. Västmanlands län har tagit emot 4 020 000 kronor i utvecklingsbidrag till den kommunala musik- och kulturskolan.