Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Alice Bah Kuhnke och Ibrahim Baylan besöker Botkyrka den 15 maj

Publicerad

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan besöker verksamheter i Botkyrka den 15 maj. Besöket är en del av regeringens reformprogram som ska stärka utsatta områden och motverka segregation.

Delar ur ministrarnas program (med reservation för ändringar):

Måndag 15 maj

12.30 – 13.45 Ministrarna besöker NoBo Kulturförening och Ortens verklighet, två projekt som beviljats medel från regeringens satsning Äga Rum.

14.00 – 15.15 Besök på St Botvids gymnasium. Ministrarna kommer att träffa elever och personal, samt få en rundvandring på skolan. Besöket är öppet för media. Plats: St Botvids gymnasium, Tomtbergavägen 10

15.30 – 16.30 Besök på Cirkus Cirkör i Alby. Cirkus Cirkör samarbetar med lokalsamhället i norra Botkyrka och har därutöver flera projekt med sociala förtecken. Besöket är öppet för media. Plats: Subtopia, Albyvägen 38

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Regeringens samlade insatser mot segregation

En grundsten i den svenska modellen är ett samhälle som håller ihop. Regeringen har därför arbetat från dag ett med att minska klyftorna och få fler människor i arbete. Ett särskilt reformprogram har tagits fram för åren 2017 – 2025 som ska stärka utsatta områden och motverka segregationen. Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan leder regeringens arbete med att samordna insatserna för integration och mot segregation.

Äga rum

Äga rum-satsningen är initierad av regeringen och pågår 2016-2018 i områden med lågt valdeltagande och andra socioekonomiska utmaningar. Satsningen uppgår till totalt 130 mnkr och utgår från de boendes behov och önskemål och präglas av ett brett invånarinflytande. Syftet är att öka den demokratiska delaktigheten och att fler ska kunna bidra till bl.a. kulturens återväxt och utveckling i hela landet. Statens kulturråd och Statens konstråd ansvarar för att genomföra satsningen.