Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till ministerrådsmöte i Bryssel 23 maj

Publicerad

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar vid EU:s ministerrådsmöte för utbildning, ungdom, kultur och idrott i Bryssel den 23 maj. Ministrarna väntas då fatta ett första politiskt beslut om en revidering av det så kallade AV-direktivet.

Ladda ner:

EU-kommissionen har föreslagit en revidering av AV-direktivet eftersom den tekniska och marknadsmässiga utvecklingen har gått fort på mediemarknaden. Ändringarna syftar till att göra reglerna mera lika för tv och beställ-tv när det kommer till skydd av minderåriga, reklamregler och regler för att främja europeiska produktioner.

Förhandlingar pågår fortfarande och Sverige agerar därför för att åstadkomma ytterligare förbättringar av den allmänna inriktningen.

EU:s kulturministrar kommer också att besluta om slutsatser om unionens förhållningssätt till internationella kulturella förbindelser, och informeras om frågor som rör europeiska kulturhuvudstäder 2021 samt bekämpning av olaglig handel med kulturföremål.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

AV-direktivet

Direktiv om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet) är inremarknadsdirektiv från 1989 som reviderades senast år 2007. Det utgår från en sändarlands-/ursprungslandsprincip för att fastställa var en transnationell tjänst ska regleras och innehåller långtgående krav på fri mottagning i mottagande land. Direktivet innehåller också minimiregler för bland annat innehåll och reklam, t.ex. för skydd av minderåriga, skydd mot uppmaningar till hat grundat på ras, kön, religion eller nationalitet, regler för utformning och placering av reklam, sponsring och produktplacering.