Ändringar i kommunersättningsförordningen gällande nyanlända ungdomar som studerar på gymnasienivå

För att kommuner och landsting ska kunna få ersättning för ungdomar som har ett uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasienivå fattade regeringen i dag beslut om ändringar i kommunersättningsförordningen.

Nyanlända ungdomar som studerar på gymnasienivå ska i vissa fall få möjlighet att få uppehållstillstånd på grund av sina studier. Avsikten är bland annat att uppmuntra ungdomar att studera och att de ska känna trygghet i att de kan fullfölja sina studier. Enligt regeringen är en gymnasieutbildning värdefull såväl för den enskilde som för den svenska arbetsmarknaden.

Ungdomar som får uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasienivå omfattas idag inte av kommunersättningsförordningen, vilket är en förordning som reglerar statlig ersättning till kommuner och landsting för flyktingmottagandet. Regeringen har därför beslutat att kommunersättningsförordningen ska ändras så att kommuner och landsting kompenseras även för ungdomar som får uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.


Ändringen träder i kraft den 15 juli 2017 och föreslås gälla för dem som har beviljats uppehållstillstånd från och med den 1 juni 2017.