Ann Linde till ministermöte i Bryssel där beslut om att inleda Brexit ska tas

EU- och handelsminister Ann Linde deltar när Allmänna rådet (GAC) träffas i Bryssel i dag den 22 maj för att besluta om att ge EU-kommissionen mandat att inleda utträdesförhandlingen med Storbritannien. Dessutom ska ministrarna anta de förhandlingsdirektiv som ska gälla för den första förhandlingsfasen. De väntas även besluta om att inrätta en arbetsgrupp för utträdesförhandlingen.

När Europeiska rådet 29 april antog de första riktlinjerna för utträdesförhandlingen med Storbritannien bekräftade de 27 stats- och regeringscheferna att en arbetsgrupp för utträdesförhandlingen med Storbritannien ska inrättas. Denna arbetsgrupp ska ha en permanent ordförande och ska bistå rådet och EU-ambassadörerna med att säkerställa att förhandlingarna förs i enlighet med riktlinjer och direktiv.

Rådet väntas besluta om att ge EU-kommissionen bemyndigande att inleda utträdesförhandlingen med Storbritannien och Nordirland. Dessutom väntas ministrarna anta de förhandlingsdirektiv som ska gälla för den första förhandlingsfasen. Förhandlingsdirektiven är mer detaljerade än Europeiska rådets riktlinjer och huvudelementen i direktiven handlar om skydd för EU-medborgare i Storbritannien och vice versa, Storbritanniens ekonomiska förpliktelser, varor som placerats på marknaden före utträdet samt de särskilda frågorna beträffande Irland.

Huvudelementen i den första fasen:

  • Skyddet för de EU-medborgare som bosatt sig i Storbritannien och vice versa
  • Den ekonomiska uppgörelsen som ska avse samtliga förpliktelser som Storbritannien åtagit sig som medlem
  • Att undvika ett rättsligt vakuum genom att klargöra vad som gäller för varor som placerats på marknaden före utträdet, samt
  • De särskilda frågorna beträffande Irland

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha