Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Anna Johansson deltar i kinesiskt toppmöte om infrastruktursatsningar

Publicerad

13-16 maj reser infrastrukturminister Anna Johansson till Kina. Den 14 maj deltar hon i ”Belt and Road Forum for International Cooperation” i Peking. Kina har bjudit in representanter för ett hundratal länder för att diskutera satsningar för infrastruktur som kan förbättra kommunikationsmöjligheterna mellan Asien och resten av världen. Utöver detta deltar Anna Johansson i aktiviteter för att främja svenska företags affärer i Kina.

Ett hundratal länder, varav ett trettiotal på stats- och regeringschefsnivå, deltar i det första toppmötet som Kina bjuder in till för att diskutera projektet "One Belt, One Road", som ibland beskrivs som "Den Nya Sidenvägen".

– Kina satsar stort på detta projekt och det är därför viktigt att Sverige finns med och bidrar till en positiv utveckling. Parisavtalet och Agenda 2030 förpliktigar och hållbara transporter och infrastruktur är nyckelfaktorer för att vi ska nå våra mål. Sverige har mycket att bidra med då vi ligger i framkant vad gäller innovation och hållbara lösningar. Under besöket kommer jag föra fram svenska perspektiv på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet liksom vikten av transparens och samarbete, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

I anslutning till mötet medverkar Anna Johansson också i aktiviteter som syftar till att främja svenska lösningar på den kinesiska marknaden, bland annat ett seminarium om trafiksäkerhet, organiserat av International Forum for Road Transport Technology (IFRTT) och Kinas vägtransportforskningsinstitut RIOH, där infrastrukturministern kommer att tala om Sveriges nystart för Nollvisionen – ett trafiksäkerhetskoncept som väcker intresse i Kina.

Ministern kommer under besöket även delta i aktiviteter för att främja ökade utbyten mellan Sverige och Kina. Ett möte för att diskutera bilateralt samarbete med det kinesiska transportministeriet finns också med i programmet samt ett besök till det kinesiska cykeldelningsföretaget Mobike.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.