Anna Söderbäck blir ny direktör för Konstnärsnämnden

Regeringen har idag utsett Anna Söderbäck till direktör för Konstnärsnämnden. Hon tillträder den 1 september 2017.

Anna Söderbäck har en lång och gedigen erfarenhet som ledare inom kultursektorn, bland annat som ordförande i KLYS (Konstnärsliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd). Hon har också erfarenhet från egen konstnärlig verksamhet som sångerska, producent och konstnärlig ledare. Sedan 2013 är Anna Söderbäck kulturdirektör och förvaltningschef för Kultur och bildning vid Landstinget i Uppsala län.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Information om Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Den övergripande uppgiften är att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap, att främja konstnärlig utveckling och stödja nyskapande kultur. Myndigheten ska också analysera och sprida kunskap om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor och bevaka trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.