Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Bättre juridiska förutsättningar för myndigheters digitala service

Publicerad

För att förbättra de juridiska förutsättningarna för myndigheternas digitala service och samverkan, har regeringen idag beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

Förslagen innebär en förstärkning av skyddet för uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden när myndigheter erbjuder e-tjänster till privatpersoner och företag. Även skyddet för allmänna intressen vid användning av digitala tjänster och vid samverkan mellan myndigheter om it-drift förstärks.

Lagar och förordningar är grunden till ett rättssäkert samhälle, samtidigt som de måste vara förenliga med den snabba utveckling som vi nu ser inom digital förvaltning. Lagstiftningen behöver ge ett tillräckligt stöd för digital utveckling och samverkan inom offentlig sektor. Många myndigheter, kommuner och landsting har länge påpekat att det finns stora hinder för utvecklingen. Med detta förslag tar regeringen ett viktigt steg i arbetet med att undanröja onödiga hinder mot digitaliseringen av offentlig sektor.

Presskontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00