Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Catrina Ingelstam ny ordförande i Sjätte AP-fonden

Publicerad

Regeringen har idag utsett civilekonomen Catrina Ingelstam som ordförande för Sjätte AP fondens styrelse. Catrina är sedan tidigare ledamot i fondens styrelse och ersätter Ebba Lindsö som inte står till förfogande för omval. Regeringen har även utsett en ny vice ordförande i Andra AP-fonden, en ny ledamot i Tredje AP-fonden och två nya ledamöter i Sjätte AP-fonden.

– AP-fonderna har i uppgift att bidra till svenska folkets pensioner, så att sitta i en AP-fondstyrelse är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Jag är glad för de nya krafter som nu tillförs styrelserna samtidigt som jag vill uttrycka min uppskattning för styrelsernas och fondernas arbete, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Catrina har en lång bakgrund inom ledande operativa roller och styrelseuppdrag med affärsfokus inom b.la. finans, fastigheter och försäkring. Catrina sitter i styrelsen sedan tidigare och ersätter Ebba Lindsö som efter sex år som ordförande valt att inte ställa upp för omval.

Ledamöterna i de sex AP-fondernas styrelser, totalt 50 stycken inklusive sex ordförande och sex vice ordförande, utses för ett år i taget.

Regeringen har även utsett följande nya ledamöter i AP-fondernas styrelser:

  • Jan Roxendal, vice ordförande (Andra AP-fonden)
  • Christina Lindenius, ledamot (Tredje AP-fonden)
  • Ingrid Werner, ledamot (Fjärde AP-fonden)
  • Klas Eklund, ledamot (Sjätte AP-fonden)
  • Katarina Staaf, ledamot (Sjätte AP-fonden)

Förteckningen över alla ledamöterna i styrelserna för AP-fonderna finns i bilagan. Samtliga ledamöter förordnas från och med den 24 maj till dess att regeringen fastställt AP-fondernas resultat- och balansräkningar för 2017.

 

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Franzén
Ämnesråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08 - 405 54 68
e-post till Per Franzén, via registrator