Dialogseminarium om lärarförsörjningen i Kalmar

Fredag 5 maj bjuder Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, in skolhuvudmän samt företrädare från fackförbund, universitet, högskolor och studentkårer i Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Östergötland till ett samtal om vad som krävs för att möta den akuta lärarbristen och klara lärarförsörjningen i framtiden.

Tid:
Plats: Linnéuniversitet/Sjöbefälsskolan, Landgången 4 i Kalmar

Att möta behovet av fler lärare och vända kunskapsutvecklingen i skolan är två av regeringens högsta prioriteringar. För att lyckas behövs en välfungerande samverkan mellan universitet och högskolor, skolhuvudmän och staten. Därför bjuder Helene Hellmark Knutsson in till ett regionalt dialogseminarium i Kalmar den 5 maj. Förhoppningen är att under mötet fånga upp och sprida goda exempel på hur lärarförsörjningen och samverkan mellan berörda aktörer kan förbättras samt diskutera det gemensamma ansvaret för att möta lärarbristen.

– Alla elever förtjänar att möta kompetenta och behöriga lärare, men för att detta ska vara möjligt måste fler vilja bli och förbli lärare i Sverige. För att möta lärarbristen och vända kunskapsresultaten krävs både hårt arbete och mer samarbete. Det här blir ett viktigt tillfälle för mig att lyssna in de goda idéer och exempel som finns lokalt, vad som fungerar bra och vad som kanske måste fungera bättre, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Media är välkomna att delta under hela seminariet.

Kontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00