Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En tidsbegränsad vapenamnesti under 2018

Publicerad

Regeringen har beslutat en proposition med förslag om att det ska genomföras en tidsbegränsad vapenamnesti under våren 2018.

– Vi måste vidta alla tillgängliga åtgärder för att minska antalet illegala skjutvapen i samhället. Tidigare vapenamnestier har varit effektiva och därför går regeringen nu fram med en ny amnesti, säger Anders Ygeman.

I propositionen föreslår regeringen en tidsbegränsad lag som innebär att den som innehar skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det ska undgå att dömas för vapenbrott om han eller hon frivilligt lämnar in egendomen till Polismyndigheten. Ansvarsfriheten gäller under perioden februari till och med april 2018. Inlämnaren ska ha rätt att vara anonym och inlämnad egendom ska som huvudregel tillfalla staten och därefter förstöras.

I Sverige har det genomförts tre vapenamnestier. Våren 2018 kommer det att ha gått fem år sedan den senaste.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00