Etablering i fokus när Ylva Johansson är värd för samrådsmöte med civila samhället

I morgon den 9 maj håller arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson ett samråd med representanter för organisationer i det civila samhället om integration och etablering. Temat för diskussionerna är sysselsättning, vård och hälsa, fritid, sociala relationer och bostad med inriktning etablering.

- Det civila samhället har en nyckelroll i arbetet med nyanländas etablering och det görs ovärderliga insatser på många ställen runt omkring i hela Sverige. För regeringen är det angeläget att den kunskap och erfarenhet som finns fångas upp och tas tillvara, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

En gång per år arrangerar Regeringskansliet ett samråd för dialog med det civila samhället i integrations- och etableringsfrågor. Samrådet är en del av den modell för dialog mellan regeringen och det civila samhället som tagits fram gemensamt med det civila samhället och Sveriges Kommuner och Landsting efter ÖKI, Överenskommelsen på integrationsområdet.

Samrådet är ett sätt för regeringen att fånga upp kunskap och erfarenhet från det civila samhället och främja samarbetet för ett fortsatt förbättrat arbete för integration och etablering.

Bland de deltagande organisationerna finns Röda korset, Svenska kyrkan, representanter för studieförbunden, Sveriges Kvinnolobby och organisationen Hela Sverige Ska Leva.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial