Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

EU godkänner statligt stöd till flygplats i Sälen

Publicerad Uppdaterad

EU-kommissionen har i dag den 29 maj beslutat att godkänna regeringens investeringsstöd på 250 miljoner kronor till byggandet av en ny landningsbana på Scandinavian Mountains Airport (Sälen Trysil flygplats) i Sälen.

- Det är ett positivt besked från EU-kommissionen som innebär ytterligare ett steg närmre bygget av en ny flygplats i Sälen. Med en ny och modern flygplats förbättras kommunikationerna och utvecklingsförutsättningarna avsevärt för hela regionen, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

- Regeringen har arbetat för att EU-kommissionen skulle pröva och godkänna stödet. Jag är väldigt glad för det positiva beskedet vi nu fått. En utbyggd flygplats i området är viktigt för att fortsätta utveckla besöksnäringen och skapa nya jobb i Dalarna, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Dalarna är en framgångsrik region inom svensk besöksnäring och ligger på plats 4 av 21 regioner i Sverige. I regeringens nationella plan för utveckling av transportsystemet har 250 miljoner avsatts för att bygga en ny landningsbana på Scandinavian Mountains Airport i Sälen. Ett statligt investeringsstöd har dock krävt ett godkännande från EU-kommissionen. Då kommissionen nu har godkänt stödet avser regeringen inom kort ge Trafikverket i uppdrag att ingå avtal med Scandinavian Mountains Airport AB och gå vidare med formerna för utbetalning av stödet.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.