Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Förslag för bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet lämnas till regeringen

Publicerad

Idag har Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverket överlämnat slutredovisningen av sitt uppdrag att se över vilka insatser som behövs för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet.

Ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet är de viktigaste bidragande orsakerna till våra vanligaste folksjukdomar. Tillsammans med övervikt och fetma hör dessa till de vanligaste riskfaktorerna för ohälsa i Sverige.

Regeringen beslutade därför i maj 2016 att ge Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att utreda och ge förslag på insatser som behövs för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet.

– Att röra på sig för lite i kombination med ohälsosamma matvanor är ett allt vanligare hälsoproblem. Det är dessutom kopplat till socioekonomiska skillnader och rapporten som myndigheterna överlämnat till oss idag kan bli en viktig del i regeringens arbete med att sluta hälsoklyftorna inom en generation. Vi får nu titta noga på förslagen och sedan återkomma med hur vi går vidare, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

– Bra matvanor är ett angeläget område. Jag tycker att det är viktigt att alla konsumenter får en möjlighet att välja hälsosam och god mat. Det här är också en viktig del i vår svenska livsmedelsstrategi, där bland annat satsningar på utveckling av nyckelhålsmärkningen ingår, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Resultatet av uppdraget överlämnades av generaldirektörerna för Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, Johan Carlsson och Annica Sohlström.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.