Fortsatt kraftiga höjningar av biblioteksersättningen

Regeringen har i dag godkänt en överenskommelse mellan Kulturdepartementet och upphovsmännens organisationer som innebär en betydande förstärkning av biblioteksersättningen de kommande två åren.

– Med det här beslutet visar regeringen att yttrandefrihet inte enbart är högtidsord utan praktisk handling. För att fortsatt kunna ha starka bibliotek i hela landet måste vi se till att det finns schyssta villkor för de som fyller biblioteken med innehåll, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. 

Detta innebär att biblioteksersättningen sammanlagt har höjts med 29 700 000 kr under perioden 2016-2019. Detta är en höjning med 20,9 procent räknat från 2015 års nivå.

Biblioteksersättningen höjs med nästan 7 miljoner kronor 2018 och ytterligare 7,8 miljoner kronor 2019, motsvarande en höjning med 9,4 procent. Detta är en följd av att biblioteksersättningens grundbelopp höjs med 8 öre per utlån för 2018, och med ytterligare 8 öre för 2019.

Biblioteksersättningen betalas årligen ut av staten till Sveriges författarfond som kompensation för att författares, illustratörers och fotografers verk får lånas ut avgiftsfritt från folk- och skolbibliotek. I överenskommelsen fastställs ett grundbelopp för hur stor ersättningen per utlån ska vara.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta om biblioteksersättningen

Systemet med en särskild biblioteksersättning har funnits sedan 1954. Ersättningen betalas årligen ut av staten till Sveriges författarfond som kompensation för att författares, illustratörers och fotografers verk får lånas ut avgiftsfritt från folk- och skolbibliotek.
Sveriges författarfond fördelar dessa medel till enskilda upphovspersoner och översättare i form av individuella och statistiskt beräknade ersättningar. Medlen går också till olika former av stipendier och bidrag.
Biblioteksersättningens storlek fastställs genom att multiplicera det totala antalet utlån av svenska originalverk - och verk i svensk översättning - med ett visst örestal (grundbelopp). Utöver detta får upphovsmännen bland annat kompensation för den läsning som sker på plats i biblioteken.
Sedan mitten av 1980-talet föregås fastställandet av biblioteksersättningen av förhandlingar mellan representanter för regeringen och representanter för de litterära upphovsmännen genom Sveriges Författarförbund, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund. En ny förhandlingsordning gäller från och med den 2 januari 2015 som innebär att förhandlingar ska ske vartannat år, inte som tidigare varje år.