Innehållet publicerades under perioden

-

Ibrahim Baylan i EU för samtal om bioenergi

Publicerad

Den 17 maj träffar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan flera EU-parlamentariker i Strasbourg för att diskutera kommissionens lagstiftningspaket Ren energi för alla.

Ibrahim Baylan träffar parlamentarikerna för att diskutera hur ett gemensamt regelverk kan utformas för att öka andelen förnybar energi och bidra till att EU når de mål som Europeiska rådet antagit. Ett annat syfte är att lyfta bioenergins roll i omställningen till mer förnybar energi och hur Sverige arbetar med ett hållbart skogsbruk som möjliggör produkter till energiproduktion.

- För mig är det självklart att ambitiösa mål förutsätter kostnadseffektiva lösningar för konsumenterna och att omställningen bidrar till nya jobb. För Sverige är bioenergin och skogen hörnstenar för både ett hållbart energisystem och vår välfärd. I samtalen med EU-parlamentarikerna kommer jag bland annat att ta upp bioenergins betydelse för EU, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Jämfört med nuvarande regelverk innehåller kommissionens förslag flera viktiga förändringar i värme-, el- och transportsektorerna. Utmaningarna för EU är stora. Idag används hälften av all energi i EU för värmeproduktion och fortfarande är tre fjärdedelar av den energin fossilbaserad. I transportsektorn är fortfarande 94% av drivmedlen fossila. Sverige har en tätposition vad gäller förnybar energi och påverkas av ett gemensamt regelverk, inte minst då Sverige har en mycket omfattande bioenergianvändning.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Tf pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00